Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Particulieren
(concept 27 nov 2014)

Algemeen

 • BreuneseMassages@work&home (voortaan BM) verzorgt massages die zijn gericht op ontspanning en/of vermindering van lichamelijke klachten. BM verzorgt geen medische massages/behandelingen.
 • Bij medische klachten en/of gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dient cliënt met zijn/haar behandelend fysiotherapeut, arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist voorafgaand aan de behandeling melden. Cliënt dient van belang zijnde informatie m.b.t. de diens gezondheid voor de behandeling aan BM door te geven.
 • BM verzorgt geen erotische massages.
 • BM behoudt zich het recht voor om cliënten van (verdere) behandeling uit te sluiten.
 • Bij behandeling op locatie dient cliënt een geschikte verwarmde ruimte ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid

 • De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van BM. BM kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeien uit de dienstverlening van BM.
 • BM heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is BM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van BM verklaart daarmee akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • BM is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het pand waar de consulten plaatsvinden.
 • BM is WA verzekerd
 • BM geeft geen garantie op haar diensten. Klachten dienen binnen 2 weken na de behandeling schriftelijk of per email bij BM te zijn ingediend.

Privacy

 • Gegevens van een cliënt – persoonlijk, bedrijfsmatig en/of medisch – worden nooit zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de betreffende cliënt aan derden verstrekt.

Afspraken en Betaling

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor het tijdstip van de afgesproken behandeling gratis worden geannuleerd. Bij annulering binnen minder dan 24 uur voor de afgesproken behandeling wordt de kosten van deze behandeling volledig in rekening gebracht.
 • Rekeningen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
 • Meerrittenkaarten,kadobonnen en actiekaarten zijn alleen geldig met een geldige handtekening van en dagtekening door BM. Bij inlevering van een meerrittenkaart, kadobon of actiekaart vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggave van geld plaats.
 • Het reproduceren van meerrittenkaarten, kadobonnen of actiekaarten is verboden. Anders gereproduceerde meerrittenkaarten, kadobonnen of actiekaarten worden gezien als overtreding en zullen niet worden geaccepteerd. Zij blijven ten alle tijde eigendom van BM en mogen niet aan derden worden doorverkocht zonder voorafgaande toestemming van BM.
 • Meerrittenkaarten en kadobonnen zijn niet persoonsgebonden.
 • Actiekaarten zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/cadeaubonnen.
 • Meerrittenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 2 Jaar na de datum van afgifte.
 • Kadobonnen en actiekaarten hebben een geldigheidsduur die op het betreffende document staat vermeld.